STR. FANIONULUI NR.30, 500298 BRASOV, RO

imsat@cuadripol.ro

+40 268 543 880

Tablouri electrice de automatizare

Această gamă cuprinde tablouri de comandă si automatizare, pupitre locale sau generale de comandă, panouri operator HMI, tablourile sistemelor de management al clădirilor (BMS) ,cat si cele de acționare motoare electrice cu ajutorul soft starterelor si variatoarelor de viteză.

Tablouri electrice de automatizare

In componente acestor tipuri de tablouri pot fi automate programabile, panouri operatoare grafice, care permit monitoarizarea proceselor si controlul acestora prin funcții complexe de prelucrare a datelor de intrare/ieșire, specifice fiecăruia in parte.